Statuten

Home » Info » Statuten

Statuten van de vereniging

Onze statuten vormen het juridische fundament van onze vereniging en bevatten essentiële regels en voorschriften die onze activiteiten en doelstellingen begeleiden. Deze statuten zijn ontworpen om transparantie en duidelijke richtlijnen te bieden voor onze leden.

U kunt de volledige tekst van onze statuten bekijken door op onderstaande link te klikken:

Statuten BedrijvenVereniging Landsmeer

Luchtfoto Landsmeer Bvl