Historie

Home » Info » Historie

De Geschiedenis van de BVL

Omdat in die tijd de communicatie tussen het bedrijfsleven en het gemeentebestuur niet optimaal was, werd op 16 mei 1977 de BVL opgericht.

Maar al vóór de oprichting van de BVL was in Landsmeer de Vereniging van Winkeliers en Neringdoenden, kortweg de VWN, actief. Aangezien de doelstellingen van beide verenigingen dicht bij elkaar lagen werd overeengekomen de VWN in de BVL te integreren; een initiatief dat tijdens de daaropvolgende gecombineerde ledenvergadering met grote meerderheid van stemmen werd bekrachtigd. Echter wel onder de voorwaarde dat de VWN binnen de BVL haar zelfstandigheid zou bewaren. Hieruit vloeide voort dat de VWN thans een autonome sectie is van de BVL.

In de daaropvolgende tijd bleek dat veel ondernemers maar moeilijk de juiste weg konden vinden in het doolhof van wetten, voorschriften en regelingen. Om zich ook op dat gebied te verzekeren van de nodige know-how, achtte het bestuur het wenselijk aansluiting te zoeken bij een grote, pluriforme en onafhankelijke ondernemersorganisatie. Het bestuur nam contact op met het toenmalige KNOV (thans Koninklijke MKB Nederland), en eind 1979 trad de BVL tot deze organisatie toe. Inmiddels is de BVL geen lid meer van het MKB, maar elk bedrijf kan zich nog steeds door ervaren MKB-deskundigen laten adviseren op sociaal, fiscaal, juridisch en bedrijfseconomisch terrein en bij velerlei andere zaken waarmee zij als ondernemers te maken krijgen.

Thans onderhoud de BVL goede contacten met de gemeente Landsmeer en draagt dit bij tot een sterke verbinding tussen zowel gemeente als de ondernemers uit Landsmeer en omgeving.

Landsmeer Kerk Bvl

Kort overzicht van BVL-activiteiten in de afgelopen jaren:

 • Frequent overleg met het gemeentebestuur
 • Het bevorderen van de samenwerking tussen de plaatselijke ondernemers
 • Het informeren van de leden over actuele ontwikkelingen in de regio
 • Verspreiden van gemeentelijke informatie
 • Het beleggen van educatieve avonden en voorlichtingsavonden
 • Diverse interessante sprekers, waaronder Kees Jansma, John van Zweden, Hans Nijland, Michiel Witteveen, Duncan Stutterheim, etc
 • Het organiseren van de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie
 • Het mede organiseren van goede doelen
 • Organiseren van locatiedagen en “business-borrel”-bijeenkomsten
 • Bezoeken van bedrijven van BVL leden
 • Het organiseren van een 5-jaarlijks jubileum