Privacy verklaring

Privacy verklaring BedrijvenVereniging Landsmeer

De BedrijvenVereniging Landsmeer, hierna te noemen BVL, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 40530814, hecht veel waarde aan uw privacy en heeft haar privacy beleid geformuleerd. Dat houdt in dat wij uw persoonsgegevens altijd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming zullen verwerken. Het bestuur van de BVL treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals deze worden verzameld bij uw lidmaatschap en bij het bezoek aan de website. Voor deze verwerking is een register van verwerkingen met meer gedetailleerde informatie opgesteld, dat u op aanvraag wordt toegezonden. Er wordt voor de verwerking geen derde partij ingeschakeld. Evenmin worden daar op een andere wijze persoonsgegevens verzameld.

Delen van uw persoonsgegevens

Alleen daartoe geautoriseerde bestuursleden van de BVL hebben toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is in het kader van de uitoefening van de werkzaamheden van de vereniging.

Beveiliging van uw gegevens

BVL neemt de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen, ter bescherming van de gegevens tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Bewaartermijnen van uw gegevens

Tenzij wettelijke voorwaarden dat eisen, worden de gegevens twee jaar na beëindiging van het lidmaatschap vernietigd.

Uw rechten

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u recht op inzage en correctie van uw gegevens. Met betrekking tot het gebruik van de gegevens voor marketing doeleinden heeft u het recht van verzet, dat wil zeggen dat u dat gebruik kunt verbieden.

Register verwerkingen BedrijvenVereniging Landsmeer

Via deze link vind u een overzicht van het Register verwerkingen BVL: Register verwerkingen BedrijvenVereniging Landsmeer

Vragen of contact gewenst

Mocht u nog vragen hebben over dit privacy beleid, de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken of als u bovenstaande rechten wilt uitoefenen, neem dan contact op met het bestuur van de BVL, via bestuur@bvlandsmeer.nl

Landsmeer

2 november 2023